facebook-icongoogle-iconinstagram-iconpinterest-iconyoutube-icon444 0 714

Tüp Bebek Tedavisi - İn Vitro Fertilizasyon (IVF)

IVF nedir? 

Yumurta ve spermin vücut dışında döllenerek oluşan embriyonun rahime yerleştirilmesi işlemidir. 

Hangi durumlarda yapılır? 

Başlıca uygulama sebepleri aşılama ile gebelik elde edilememesi, her iki tüpte tıkanıklık olması, ileri derecede PCOS ve yumurtlama bozuklukları,yumurtalık rezervinde azalma, kadının 40 yaş üzerinde olması, endometriozis ve endometrioma varlığı , sperm sayısı ve hareketinde ileri derecede azlık olmasıdır.
Başarı şansı kadın yaşına ve uygulama sebebine bağlı olmakla birlikte %30-40 dır.

Nasıl yapılır? 

Basamak: Yumurta büyütme ve çatlatma: Hastanın yaşına, kilosuna, bazı hormon düzeylerine ve başlangıç yumurta sayısına bakılarak uygun protokol seçilerek tedavi başlanır. Kullanılan iğnelerin dozu hormon düzeyi ve  utrason takibi yapılarak dikkatle  düzenlenir, yaklaşık 17-22 mm arasında yumurtalar oluşması beklenir. Normalde kadınlarda her ay bu boyuta ulaşan 1 yumurta olurken bu tedavi ile  6-15 tane yumurta oluşumu hedeflenir.
Oluşturulan yumurtaların çatlaması için çatlatma iğnesi olarak bilinen uygulanır
Basamak: Yumurta toplama : Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra yumurta toplama işlemi ypaılır. Toplama işlemi vajinal yoldan ultrason eşliğinde yumurtaların bir iğne yardımıyla vücut dışına alınmasıdır, anestezi altında yapılır.
Eş zamanlı olarak hastanın eşi de semen örneği verir. Sperm veremeyen yada semende yeterli sperm bulunmayan erkeklerden mikroTESE yöntemi ile sperm alınır.
Basamak: Dölleme: Elde edilen yumurtaların döllenmesi için yaygın olarak mikroenjeksiyon denilen yöntem ile mikroskop altında spermin direk yumurta içine enjekte edilmesi işlemi uygulanır. Döllenmiş yumurtalar uygun ortamda saklanmaya alınır.
Basamak: Embriyo transferi: Döllenmenin ardından embriyoların kalitesi bazı parametrelere göre değerlendirilir. Bu parametreler hücre sayısı, hücrelerin eşit boyutta olup olmaması ,fragmantasyon varlığı ve oranıdır. Kaliteli embriyo transferi başarıyı arttıran önemli bir faktördür.
Transfer işlemi 3. gün yada 5. gün embriyosu ile yapılır. 5. gün embriyosuna blastokist denir ve rahime tutunma şansı daha yüksektir.
Kaliteli embriyolardan 1 yada 2 tanesi yerleştirildikten sonra istenirse kalanlar dondurulup ilerde transfer edilebilir.
Transfer işlemi kısa süreli ve ağrısız bir işlemdir. Ultrason eşliğinde çok ince bir katater ile embriyo rahim içerisine bıraklır.
Böylece süreç tamamlanmış olur. Bundan sonra embriyonun tutunmasını kolaylaştırıcı bazı ilaçlar başlanır.
Gebelik testi en erken 12 gün sonra yapılır.